Jag kan knappt bärga mig, tillgängliggör den digitala världen nu!

DigIT Värmland 29 april | Seminariepass 5: kl 15:15-15:45
Seminariespår: Digitala affärsmöjligheter & tekniktrender | Spårvärd: Compare

Med en ökad grad av digitalisering i vårt samhälle så är alla utmanade och jag kan som brukare knappt vänta, jag kräver digitala lösningar och nya sätt att leva på nu! Vi måste agera för att ta vara på möjligheterna som kommer med detta, på jobbet såväl som i privatlivet

Martin Högenberg leder CGI Sveriges arbete med innovation och älskar att utmana företag och att ta med dem på en digital förändringsresa. Ta del av exempel på hur vi utmanat och transformerat kunders verksamhet med fokus på teknik, användarupplevelse och affärsmodell. Exempel kommer från det nya delningssamhället, gamification och hur man startar upp en verksamhet fokuserad på digitaliseringen.

Martin Högenberg är en kreativ ledare som drivs av att utmana det traditionella. Som innovationsansvarig på CGI är det digitala i centrum tillsammans med dess förmåga att förändra människors vardag. Martin är ofta involverad i den tidiga fasen där affärsmodeller måste utvecklas och förändras när ny teknik och nya användarcentrerade tjänster integreras i befintlig verksamhet.

Målgruppen för denna presentation är de som vill se exempel och få ökad förståelse av hur vi förändrar en verksamhet, med möjligheterna som digitaliseringen medför.

Tekniktyngd: Bredare målgrupp

Varför är detta intressant: Alla berörs av den digitala förändringen som nu sker. Det är möjligheter såväl som risker för företag och det är ett nytt sätt att leva sitt liv.

Kontaktperson för detta seminarium:
Martin Högenberg
martin.hogenberg@cgi.com
+46 70 609 29 13
Twitter: @hogenberg

Möt oss även som partner/utställare på DigIT Värmland >>