Möt Redpill Linpro på DigIT Värmland

Redpill Linpro - Skandinaviens ledande leverantör av tjänster och lösningar baserade på Öppen Programvara kommer att visa hur vi hjälper nationella organisationer att realisera sin digital agenda. www.redpill-linpro.com.

Varnish Software - Bolaget bakom Varnish Cache, en Open Source-baserad web accelerator, CDN Motor och API-gateway som används på mer än 2.3 miljoner websiter världen över. Kunder som använder lösningen inkluderar bl a VG, Oslo Børs, Die Zeit, Ericsson, Wimp, Vimeo, Nikon och många fler. varnish-software.com

VAD ni kommer att presentera under dagen:
Hur du realiserar din digitala agenda med en öppen plattform.

HUR ni kommer att presentera det:
Seminarium, presentation och praktisk demo. Exempel på andra organisationer som använder samma teknologi (Vita Huset, gov.uk, norska regeringen m fl) samt ett antal skandinaviska exempel. Vi kommer även att visa med en svensk modellkommun som exempel hur detta skulle kunna göras i offenlig verksamhet i Skandinavien.

VILKA är era målgrupper:
IT-chefer, verksamhetsutvecklare, webansvariga, informationsansvariga.

VARFÖR bör de besöka er:
För att få se konkreta exempel på organisationer som använt en öppen plattform för att realisera den digitala agendan. För att få utbyta erfarenheter och få tips om hur öppna programvaror används nationellt och internationellt för att implementera den digitala agendan. För att få inblick i hur Apple, Tesla, Vita Huset och andra förhåller sig till sin digitala agenda.

Kontaktperson:
Fredrik Svensson
fredrik.svensson@redpill-linpro.com
070-6033635

Kom och lyssna på vårt seminarium: Redpill Linpro/Varnish Software: Hur du realiserar din digitala agenda med en öppen plattform >>