Möt LearningWell på DigIT Värmland

LearningWell är ett oberoende verksamhets- och IT-konsultbolag med expertis inom ett flertal områden såsom strategisk utveckling, verksamhetsutveckling, systemutveckling, test och integration.  Vi erbjuder expertkonsulter samt del- och helhetsåtaganden till flertalet sektorer och branscher och arbetar såväl med myndigheter som det privata näringslivet. Här kan bl.a. nämnas sektorer som energi, försvar, civil beredskap, processindustri, fordon och finanssektorn. Bland de tekniska expertisområdena kan nämnas teststrategier och testautomation, simuleringssystem åt försvars- och kärnkraftsindustrin, RFID-teknik, effektiva systemintegrationer, automation och logistiklösningar, Big Data lösningar och system för Business/Competitive Intelligence.

 

På DigIT Värmland deltar Rikard Edgren och Peter Karlsson som berättar mer om LearningsWells erbjudanden inom test och logistik.

Rikard Edgren är en av de ledande testexperterna i landet och håller ett seminarium på DigIT Värmland. På utställningen berättar Rikard mer om test och erbjuder gratis testkonsultation för den intresserade.  "Vi vänder oss till verksamheter som behöver hjälp med testning av IT-system. Och förutom testkompetens har vi förmågan att prata så att icke-experter förstår".

Peter Karlsson är en av grundarna till LearningWell och kommer att presentera och diskutera företagets erbjudanden och referenser inom logistik. "Vi arbetar med en mängd RFID-projekt, revisions- och logistiksystem till kärnkraftindustrin, materialplanering och höglager till SSAB med mera. Och vi vänder oss till företrädesvis stora industrier, myndigheter, landsting, transportindustrin etc som är vill förbättra och effektivisera sin logistik”. Peter kan dessutom presentera och diskutera hela LearningWells produktportfölj vid intresse.

HUR kommer ni att presentera det:
Vi kommer att hålla ett seminarium i ämnet test och därefter ta personliga möten runt ämnet. Vad gäller vår erfarenhet inom logistik och övriga tjänster så använder vi oss av personliga möten. 

VILKA är era målgrupper:
Kunder med höga krav på sina systemlösningar vad gäller verklig kundnytta, användbarhet, kvalité, livslängd och underhållbarhet.

VARFÖR bör de besöka er:
För att få chansen att prata med en snabbfotat och lyhörd leverantör som förenar hjärta och hjärna i sin verksamhet och leveranser. En leverantör som vågar sticka ut och leverera lösningar och tjänster med "bästa lösning för kund” som viktigaste spelregel.

LearningWells vision är att vara den starkast lysande stjärnan på konsulthimlen. Det lyckas vi med genom att ha starka värderingar och erfarna konsulter som är prestigelösa, kundorienterade och extremt kompetenta.

Läs mer om vårt seminarium på DigIT Värmland: Så kan test bidra till den digitala omställningen >>